Börsen idag

Affärsvärldens börsredaktion

Portföljen köper en kursförlorare

Aktiva portföljen hängde inte med börsen upp i förra veckan. Nu plockar portföljen upp en surdeg där potentialen bedöms övertrumfa Läs mer

Aktiva portföljen hängde inte med börsen upp i förra veckan. Nu plockar portföljen upp en surdeg där potentialen bedöms övertrumfa riskerna.
Börsen vände upp i förra veckan och steg med 1,5 procent, vilket innebär att hela nedgången från föregående vecka återhämtades. Aktiva portföljen underpresterade och föll med 0,4 procent. Transcom som tidigare gått starkt backade något och övriga långa innehav lyckades inte hänga med index.

Veckans stora händelse var utan tvekan fredagens tal från Fed-chefen Janet Yellen där hon sade att utsikterna för räntehöjningar har stärks under de senaste månaderna. Feds vicechef Stanley Fischer gick längre i en intervju med CNBC och indikerade att det rent av kan bli tal om två räntehöjningar innan årsskiftet.

Om sysselsättningssiffran som redovisas på fredag är solid lär sannolikheten öka för en räntehöjning redan i samband med Fed-mötet i september. Det är naturligtvis inte omöjligt att aktiemarknaden kan hantera räntehöjningar från Fed, men vi är tveksamma till det. Trots en mycket hög värdering och fallande vinster har USA-börserna lyckats ta sig upp till nya rekordnivåer i år.  När stödet från det låga ränteläget börjar dras undan är det svårt att se vad som ska driva kurserna högre.

För att göra portföljen något mer defensiv genomför vi ett byte denna vecka. Ut åker cykliska SKF med en vinst på 6,5 procent och in kommer istället ett av börsens mest ifrågasatta bolag just nu: medicinteknikbolaget Getinge.

Senast vi analyserade Getinge var i Nr 43/2015, då med rekommendationen att vänta och köpa på nivåer under 180 kronor. Efter ett år präglat av nya rapportbesvikelser liksom att Alex Myers nyligen fick lämna vd-posten efter bara 1,5 år har aktien fallit ner till knappt 168 kronor.

Osäkerheten kring bolaget är nu stor. Varför fick vd lämna så hastigt? Handlar det bara om olika syn på framtiden? Eller finns det fler lik i garderoben? Väntar ännu fler FDA-relaterade bakslag? Hur går det med omstruktureringsprogrammet – dröjer effekterna längre än marknaden tror? Vem blir ny vd?

Mot detta ska ställas att Getinge efter kursfallet värderas till p/e 12,8 på analytikerkollektivets prognos för 2018. Den prognosen bygger på en rörelsemarginal på drygt 15 procent, vilket ganska exakt är i linje med Getinges långsiktiga historik, exklusive de problemtyngda åren 2014-2015. Vidare bygger prognosen på mycket modesta tillväxtantaganden, kring 3 procent per år, rimligt givet bolagets nuvarande omstruktureringsfokus. Historiskt har Getinge varit en tillväxtstjärna som växt med cirka 10 procent per år.

Anta att Getinge lyckas återställa lönsamheten till 2018 och nå vinstprognosen på drygt 13 kronor per aktie. Då skulle p/e-talet säkert ligga på åtminstone 18, kanske högre. Kursen skulle då vara 236 kronor – upp 40 procent från nuvarande nivåer. Noterbart är dessutom att aktien handlats i 220-230 kronor såväl i februari som i december 2015, enbart på förhoppningar om att problemen ska lösas. När problemen inte försvunnit har aktien snabbt handlats ner till nivåer kring 160 kronor, och där är vi nu igen.

Ytterligare besvikelser i höst kan givetvis sänka aktien ytterligare, men det är svårt att se någon större nedsida. Skuldsättningen är visserligen hög, men Getinges ebita-marginal steg till 11,4 procent under andra kvartalet vilket illustrerar att den underliggande verksamheten är på rätt väg, om än i ett lägre tempo än marknaden önskat. Det är svårt att se detta utvecklas till en regelrätt kris. Huvudägare och styrelseordförande är dessutom Carl Bennet, en av Sveriges bästa företagsbyggare. Och bolaget verkar i en konjunkturokänslig bransch med goda framtidsutsikter. På en relativt dyr börs kan vi inte hålla oss borta.

portf_v34_16

/Börsredaktionen

Utdelningsaktie till portföljen

Aktiva portföljen utvecklades betydligt bättre än index i förra veckan. Nu lämnar ett cykliskt verkstadsbolag till förmån för en defensiv Läs mer

Aktiva portföljen utvecklades betydligt bättre än index i förra veckan. Nu lämnar ett cykliskt verkstadsbolag till förmån för en defensiv utdelningsaktie.
Stockholmsbörsen backade med 1,2 procent under förra veckan, medan aktiva portföljen steg med knappt 0,7 procent. Bland de långa innehaven steg Qliro och SKF, men framförallt Transcom (+5,8 procent). Besvikelsen var Hexpol som backade 4,8 procent. Index försprång gentemot portföljen sedan årsskiftet minskade till 5,6 procentenheter.

Denna vecka plockar vi in Telia i portföljen, en aktie som tappat över 30 procent sedan våren i fjol. Bolaget är nu på väg att lämna problemverksamheterna i Eurasien, handlas med rabatt mot sektorn och siktar på att dela ut 2 kronor per aktie nästa vår, motsvarande en direktavkastning på fina 5,2 procent. Ett städat Telia har goda förutsättningar att värderas upp. Vi lockas dessutom av den konjunkturokänsliga verksamheten.

Köpet i Telia finansieras genom en avyttring av innehavet i cykliska Volvo. Verkstadsbolaget är på rätt väg och aktien värderas försiktigt, men det finns frågetecken kring den kortsiktiga efterfrågeutvecklingen på flera viktiga marknader. Aktien lämnar med en förlust på 0,6 procent.

I övrigt lämnas portföljen oförändrad. Nettoexponeringen är nästan helt neutral.

port_v33_16

/Börsredaktionen

Trio lyfte portföljen

I förra veckan steg aktiva portföljen för tredje veckan i rad. Uppgången på drygt 0,8 procent var emellertid klart sämre Läs mer

I förra veckan steg aktiva portföljen för tredje veckan i rad. Uppgången på drygt 0,8 procent var emellertid klart sämre än Stockholmsbörsen som steg med 2,2 procent. Givet vår minimala börsexponering får vi vara nöjda med utvecklingen. Transcom, SKF och Qliro tillhörde vinnarna, där den sistnämnda lyftes fram som en möjlig uppköpskandidat i Dagens Industri.

Nu när vi är tillbaka i tidningen kan det vara läge att summera sommaren för portföljen, en sommar vi gick in i med vår hedge via positionen i Xact Bear.

Initialt såg hedgestrategin ut att bära frukt då Storbritanniens EU-omröstning slutade med en högst oväntad – och fruktad – ”Brexit”. Den mycket negativa reaktionen på börsen blåste dock snabbt över, och efter en uppgång på knappt 5 procent under tidningens sommaruppehåll är Stockholmsbörsen plus 3,7 procent sedan årsskiftet, inklusive utdelningar. Portföljen har under sommaren backat med 4,8 procent och är sedan årsskiftet ner 3,9 procent.

En vinstvarning i spelbolaget Betsson ledde till en svidande förlust på 36 procent. Såldes med förlust gjorde även Evolution Gaming (-14 procent) och Nordea (-8 procent). Det enda riktiga glädjeämnet under sommaren var en lyckad rapportspekulation i Billerud Korsnäs som slutade med en vinst på 12 procent.

När hedgen är alltmer ifrågasatt kan vara värt att påminna om att börsen, sedan toppen i vecka 17 i fjol, är ner 4,8 procent. Under samma period är aktiva portföljen upp 6,2 procent. Vår försiktiga hållning har givit ett bättre resultat med lägre volatilitet, även om de senaste månaderna varit en besvikelse.

Under det senaste året har vi sett flera klassiska toppsignaler, såsom vidgade kreditspreadar, börsnoteringsfest, multipelexpansion, svaga konjunktursignaler i USA, förlorad bredd i uppgången, fallande vinster. Ett tecken på den överdrivna optimismen på hemmaplan är en stor aptit på förhoppningsbolag. På smålistorna tycks det gå att börsnotera nästan vad som helst med en värdering på några hundra miljoner.

På så sätt påminner situationen lite grand om åren kring millennieskiftet, då it-aktier och tillväxtbolag var glödheta, medan sektorer i den ”gamla ekonomin”, såsom banker, fastighetsbolag och verkstadsbolag, var iskalla. Bortsett från den räntedopade fastighetssektorn är situationen likartad i dag med pressade storbanker med hög direktavkastning och verkstadsbolag som tyngs av en svag global investeringskonjunktur. Kina har överinvesterat i flera år, industrin i USA tyngs av olje- och gassektorn, tidigare heta tillväxtmarknader som Brasilien och Ryssland har sina problem, och i Europa fortsätter den fleråriga kräftgången.

Analytiker på flera investmentbanker har noterat att tillväxtaktier stått högst i kurs i flera år, drivet dels av att de gynnas mest av att diskonteringsräntan sänkts, dels att investerare söker trygghet. När väl världsekonomin tar fart på allvar och räntorna stiger, då lär det bli ombytta roller med värdeaktier i finans-, energi- och verkstadssektorerna i förarsätet. Men när vänder tillväxten och räntorna upp?

Kanske ser vi bara en tillfällig global tillväxtsvacka som följs av bättre tillväxt och stigande räntor. Eller kanske blir det lågkonjunktur där politikerna, framförallt i Europa, inser att den expansiva penningpolitiken måste ackompanjeras av expansiv finanspolitik?

I det senare scenariot med lågkonjunktur är aktier högst sannolikt förlorare. I det förstnämnda är läget mer osäkert. Normalt borde aktier stiga, men givet den redan höga värderingen är risken att en högre diskonteringsränta övertrumfar vinsttillväxten, något den amerikanska kapitalförvaltningsfirman GMO var inne på nyligen. Bättre tider ligger så att säga redan i kurserna.  Om tillväxten istället fortsätter i samma stil som de senaste åren, dålig men inte usel, och det låga ränteläget består, ja då är det inte omöjligt att börsen tuffar på.

port_v32_16

/Börsredaktionen

Säkrar vinst och köper nytt

Aktiva portföljen hade en bra vecka och steg med 0,1 procent samtidigt som Stockholmsbörsen backade med 0,3 procent. Bakom den Läs mer

Aktiva portföljen hade en bra vecka och steg med 0,1 procent samtidigt som Stockholmsbörsen backade med 0,3 procent. Bakom den goda utvecklingen låg uppgångar för Transcom och Hexpol. I det senare fallet så tog UBS upp bevakningen under veckan med en köprekommendation och riktkurs 100 kronor. Liksom vi ser de nya förvärv som en viktig drivkraft för aktien. Banken noterade också att hela 70 procent av Hexpols omsättning i år kommer från bolag som förvärvats sedan 2010.

Efter en positiv rapportreaktion har Billerud Korsnäs stannat till. Även om det ser bättre ut för bolaget bedömer vi att potentialen är i minsta laget efter kursuppgången. Aktien säljs med en vinst på 12,3 procent. Ersätter pappersbolaget gör istället ett mindre bolag där vi ser större potential.

E-handelsbolaget Qliro var i många år en riktig flopp, men håller nu på att ställa om verksamheten mot CDON Marketplace, dit externa återförsäljare knyts, liksom betaltjänsten Qliro Financial Services. Båda dessa affärsområden uppvisade riktigt fin tillväxt under andra kvartalet, 35 procent respektive 111 procent. Aktien steg initialt på rapporten, men har därefter fallit tillbaka. Omotiverat i våra ögon. Vid sidan av fortsatt god tillväxt i den nya kärnverksamheten kan ytterligare avyttringar, utöver den av vitvaruhandlaren Tretti, komma att lyfta aktien. Tilläggas skall att bolagets nye vd, Marcus Lindqvist, tillträdde den 1 augusti.

På makrosidan var fredagens oväntat starka amerikanska sysselsättningssiffra veckans höjdpunkt. Den amerikanska arbetsmarknaden uppvisar helt klart en styrka som inte avspeglats i exempelvis de senaste månadernas BNP- och industriproduktionsstatistik. Såväl USA-börserna som Stockholmsbörsen lyfte på siffran, men risken är givetvis att marknaden snart börjar oroa sig över en ny räntehöjning från Fed i september.

Port_v31_16

/Börsredaktionen

Portföljen vände upp

Förra veckan bjöd på ett välkommet trendbrott för aktiva portföljen som steg med 0,7 procent tack vare en stark utveckling Läs mer

Förra veckan bjöd på ett välkommet trendbrott för aktiva portföljen som steg med 0,7 procent tack vare en stark utveckling för portföljens cykliska innehav liksom Transcom. Uppgången var ändå något sämre än Stockholmsbörsen som steg med 1,0 procent.

Under veckan presenterades en överraskande svag BNP-siffra från USA. Tillväxten på 1,2 procent under andra kvartalet var klart sämre än väntat. Dessutom reviderades tillväxten under första kvartalet ner till 0,8 procent. Någon oro över tillväxten bland investerarna kunde emellertid inte skönjas på USA-börserna som alltjämt handlas nära rekordnivåer.

Den optimistiska tolkningen av BNP-statistiken är givetvis att den amerikanska centralbanken Federal Reserve, som under veckan lämnade styrräntan oförändrad, inte kommer att våga höja räntan i den takt som prognoser i början av året indikerade. Addera ”Brexit” och problemen i den europeiska banksektorn och de senaste årens bisarra läge där svag, men inte för svag, makrostatistik agerar bränsle åt börsen skulle kunna hålla i sig.

Väl medvetna om detta möjliga scenario håller vi ändå fast vid vår försiktiga hållning ytterligare en tid.

port_v30_16

/Börsredaktionen

Formsvackan håller i sig

Förra veckan bjöd på en kanonrapport från Billerud Korsnäs, men också en betydligt svagare rapport från Hexpol. Under den gångna Läs mer

Förra veckan bjöd på en kanonrapport från Billerud Korsnäs, men också en betydligt svagare rapport från Hexpol.
Under den gångna rapportspäckade veckan steg Stockholmsbörsen med 0,5 procent. Aktiva portföljen lyckades inte hänga med utan föll med 1,1 procent. Portföljen har därmed backat hela sju veckor i rad, vilket är ett nytt – mindre smickrande – rekord. Under den oroliga börshösten 2014 backade portföljen fem veckor i rad.

Veckan inleddes bra för portföljen med ett positivt mottagande för rapporterna från Volvo och framförallt Billerud Korsnäs. Veckan kom dock att grusas av betydligt sämre siffror från i synnerhet Hexpol, men i viss mån även SKF.

Den kraftigt negativa reaktionen på Hexpols rapport ska dock ses i ljuset av att aktien utvecklats relativt starkt innan rapporten. I övrigt kan reaktionen placeras i Betsson-kategorin – kvalitetsbolag utan fyndvärdering underlevererar. Då blir reaktionerna ofta kraftiga. I fallet Hexpol var problemet i huvudsak exponeringen mot olje- och gassegmenten liksom hårdare konkurrens. Imponerande är dock hur väl bolaget håller uppe lönsamheten.

Ett genomgående tema i rapporterna från våra verkstadsinnehav var att Nordamerika var den klart svagaste marknaden, medan Europa utvecklades betydligt bättre. Exempelvis uppvisade SKF nära 2 procents organisk försäljningstillväxt i Europa under andra kvartalet, medan försäljningen i USA föll med över 13 procent. Utvecklingen speglar den svaga utvecklingen för USA:s industriproduktion, vilken under flera månader varit negativ i årstakt. I det ljuset är försäljningstappen i USA inte förvånande. I våra ögon ligger också mycket dåligt redan i kurserna i många verkstadsbolag.

Ett orosmoln är dock om USA, som brukar ligga före Europa i konjunkturen, fortfarande har på sig ledartröjan. I ett sådant scenario börjar även Europakonjunkturen försvagas inom några kvartal – inte helt orimligt givet ökad osäkerhet från ”Brexit” samt fortsatta problem i den europeiska banksektorn.

Den kraftiga nedgången i Hexpol osar överreaktion i våra ögon. Bolaget har fortsatt mycket goda förvärvsmöjligheter med en nettokassa på en fragmenterad marknad. Aktien behålls, vilket också är fallet med övriga positioner. Transcom backade bara marginellt på rapporten vilken som väntat inte bjöd på några fina siffror. Allt handlar om det andra halvåret då ledningens åtgärder ska leda till förbättringar – förbättringar som inte ligger i kursen på nuvarande nivåer.

Med facit i hand borde vi ha tagit rygg på börshistoriken, som visar att juli brukar vara en stark börsmånad. Desto sämre brukar augusti och höstmånaderna vara. När vi nu befinner oss sent i en konjunkturcykel med hög börsvärdering och fallande vinster fortsätter vi att predika försiktighet.

port_v29_16

/Börsredaktionen

Rapporttung vecka väntar

Aktiva portföljen hängde inte med börsen upp i förra veckan. Nu köper portföljen två nya aktier. Oron på börsen över Läs mer

Aktiva portföljen hängde inte med börsen upp i förra veckan. Nu köper portföljen två nya aktier.
Oron på börsen över det oväntade utfallet i den brittiska EU-omröstningen har klingat av överraskande snabbt. I kombination med flera rapporter som mottogs väl, såsom Atlas Copco, Handelsbanken, SEB och Husqvarna, fick det Stockholmsbörsen att lyfta med hela 3,4 procent i förra veckan. Värt att tillägga är den fortsatta kronförsvagningen mot såväl dollarn som euron under veckan på knappt 2 respektive knappt 1 procent.

Aktiva portföljen underpresterade rejält och föll med 1,0 procent, främst på grund av vår position i Xact Bear men även på grund av en svag utveckling för Evolution Gaming och Transcom. Noterbart är att spelleverantören Net Ents halvårsrapport inte nådde upp till förväntningarna och att aktien föll med över 10 procent på rapportdagen. Sentimentet i spelsektorn hade redan försämrats efter Betssons vinstvarning och vår bild är att investerarna just nu favoriserar mer cykliska värdeaktier framför heta tillväxtbolag. Under veckan fortsatte dessutom en av medgrundarna i Evolution Gaming att sälja aktier. Vi tar det säkra före det osäkra och säljer med en förlust på 13,5 procent.

Under veckan tog sig amerikanska S&P 500-indexet upp till en ny rekordnivå efter att i omkring två års tid handlats i ett intervall mellan cirka 1 800 och dryga 2 100. En signal om att en ny (spekulativ) uppgångsfas inletts i stil med 1999-2000 eller den sista sucken i en flerårig uppgångsfas i stil med den marginella rekordnoteringen i oktober 2007? Givet det extrema ränteläget vore det dumt att helt utesluta det förstnämnda, men vi vågar inte agera utifrån en sådan hypotes än.

För att skruva upp börsexponeringen något plockar vi ändå in ett par cykliska aktier som vi tycker värderas attraktivt och som båda gynnas av den allt svagare kronan. Billerud Korsnäs och Volvo kommer båda med sina halvårsrapporter i veckan, på onsdag respektive tisdag. Förändringarna innebär att börsexponeringen stiger till nära noll, vilket bättre speglar det i våra ögon högst osäkra läget. Under veckan kommer även Hexpol, Transcom och SKF med sina delårsrapporter, så veckan blir synnerligen rapporttung för aktiva portföljens del.

port_v28_16

/Börsredaktionen

Fotnot: Veckans uppdatering publicerades sent på söndagskvällen på grund av en utlandsresa.

Bättre än index

Aktiva portföljen backade något mindre än börsen i förra veckan. Volatiliteten håller sig kvar på Stockholmsbörsen, om än inte lika Läs mer

Aktiva portföljen backade något mindre än börsen i förra veckan.
Volatiliteten håller sig kvar på Stockholmsbörsen, om än inte lika dramatiskt som precis efter Storbritanniens EU-omröstning. Under måndag till onsdag föll Stockholmsbörsen med 3,7 procent. Uppgångar under torsdag och fredag summerade veckan till mer måttliga -0,8 procent. Aktiva portföljen tappade 0,1 procent då cykliska Hexpol och SKF föll mer än index.

Bland orosmolnen märks den brittiska fastighetsmarknaden där förvaltare tvingats stänga handeln i fastighetsfonder på grund av stora uttag. Att erbjuda god likviditet i fonder där de underliggande tillgångarna är betydligt mer illikvida har återigen visat sig problematiskt. Så sent som häromåret skrevs det mycket om att många börshandlade fonder (ETF:er) sitter med illikvida tillgångar, vilket skapar problem när många vill sälja samtidigt. Vid sidan av effekterna från Brexit så utgör problemen för den italienska banksektorn ett stort orosmoln.

Mer positivt var att den amerikanska arbetsmarknaden piggnade till rejält i juni. 287 000 nya jobb i juni var betydligt bättre än väntat och fick världens börser att avsluta veckan positivt. I USA har vi nu en märklig kombination med S&P 500-indexet nära rekordnivåer samtidigt som oroliga investerare tryckt ner 10-årsräntan till rekordlåga 1,36 procent.

Rapportperioden har inletts så smått, men för aktiva portföljens del kommer de första rapporterna i vecka 29 då Hexpol, SKF och Transcom alla presenterar sina halvårssiffror.

Portföljen lämnas oförändrad denna vecka.

port_v27_16

/Börsredaktionen

Vinstvarning sänkte portföljen

Aktiva portföljen hade en tung vecka då spelbolaget Betsson vinstvarnade och aktien rasade. Stockholmsbörsen inledde veckan med ett ras på Läs mer

Aktiva portföljen hade en tung vecka då spelbolaget Betsson vinstvarnade och aktien rasade.
Stockholmsbörsen inledde veckan med ett ras på hela 7,8 procent under måndagen i spåren av Brexit, men piggnade därefter till och avslutade veckan på -1,1 procent, under omständigheterna inte alls så illa. Utvecklingen ska samtidigt ses i ljuset av att kronan försvagats med hela 4 procent mot dollarn sedan torsdagen innan den brittiska EU-omröstningen.

För aktiva portföljen inleddes veckan starkt relativt index när börsen rasade och portföljen stod pall ganska väl. En vinstvarning från spelbolaget Betsson under tisdagen blev dock en riktig kalldusch som sänkte portföljen rejält. Facit för portföljen under veckan blev en nedgång med hela 4,2 procent, klart sämre än börsen och nu ligger vi drygt 1 procentenhet efter index sedan årsskiftet.

Att Betsson mötte viss motvind, från exempelvis valutaeffekter, var redan känt. Att bolagets sportbok helt skulle tappa stilen var däremot en överraskning som ökar osäkerheten. Och när tillväxtbolag med fin historik plötsligt tappar stilen blir effekterna ofta stora på börsen. Analytikerna var snabba med att kapa sina vinstprognoser rejält och det är svårt att se aktien vända upp på allvar i det korta perspektivet. Möjligen kan delårsrapporten den 21 juli skingra en del av osäkerheten. Då vårt case visade sig helt fel väljer vi att lämna aktien med en svidande förlust på 35,9 procent, inklusive inlösen på 4,51 kronor per aktie som tidigare adderats till kassan.

Vi passar samtidigt på att städa ur båda våra bankaktier. Vår tes om inflation och stigande räntor har kommit på skam och även om värderingarna är nedtryckta så ser det ut som att omvärderingen kan dröja. Nordea avyttras med en förlust på 8,5 procent och Danske Bank med en vinst på 0,8 procent.

Inför den kommande rapportperioden är läget svårbedömt. Mindre bolag med inhemsk exponering lär uppvisa bättre siffror än bolag med mer global profil. Samtidigt avspeglas mycket av detta i värderingarna, där exempelvis flera verkstadsbolag i ett längre perspektiv ser attraktiva ut, men där aktierna kan få svårt att lyfta kortsiktigt om investerarna ser en risk att det bli värre innan det bli bättre. Vi väljer ändå att plocka in SKF som vi tycker fallit väl mycket från toppnivåerna och värderas lågt relativt bolagets kvaliteter. Nye vd:n Alrik Danielson jobbar dessutom hårt med att sänka kostnaderna.

Summan av veckans transaktioner innebär att vi går in i juli med en svagt negativ börsexponering, vilket bättre speglar vår syn på börsvärderingen generellt och konjunkturutsikterna. Något ironiskt har vi trots en skeptisk syn på börsen sedan årsskiftet inte lyckats slå index trots att börsen backat.

port_v26_16

/Börsredaktionen

Sommaröppen portfölj

Aktiva portföljen hängde inte alls med börsen i förra veckan. Vår hedge talar för en bättre utveckling relativt börsen denna Läs mer

Aktiva portföljen hängde inte alls med börsen i förra veckan. Vår hedge talar för en bättre utveckling relativt börsen denna vecka givet Brexit-oron på världens aktiemarknader.
Stockholmsbörsen steg med hela 4,7 procent i förra veckan, vilket innebar årets näst bästa börsvecka. Aktiva portföljen underpresterade rejält och tappade 1,2 procent. Huvudförklaringarna till det var ökad oro kring Nordeas kapitalisering samt att Köpenhamnsbörsen var öppen på fredagen då Danske Bank rasade med 6,5 procent i spåren av britternas EU-omröstning.

Förra veckan inleddes dock starkt på Europabörserna sedan flera opinionsmätningar visat på att stanna-sidan i den brittiska EU-omröstningen återtagit ledningen. När omröstningen sedan slutade med en oväntad seger för lämna-sidan blev reaktionerna på de finansiella marknaderna minst sagt kraftiga. Det brittiska pundet tappade knappt 9 procent mot dollarn och världens aktiemarknader föll tungt. Japanska Nikkei 225 rasade nästan 8 procent och de europeiska storbolagsindexet Euro Stoxx 50 föll med nära 9 procent. Det amerikanska S&P 500-indexet föll med mer måttliga 3,6 procent under fredagens handel.

Hur Brexit kommer att påverka börsen den närmaste tiden är väldigt svårbedömt. Politikerna ska förhandla om villkoren för Storbritanniens uttåg ur EU, vilket kan bli en långdragen historia. Skulle den europeiska banksektorn, som rasade betydligt mer än de breda börsindexen, få stora problem lär centralbankerna rycka ut igen. Kanske kan de lugna situationen, kanske mynnar allt ut i en ny lågkonjunktur. De möjliga scenarierna är många och vi väljer att, precis som tidigare i år, följa utvecklingen med en mycket låg börsexponering. Bjuder veckan på något som liknar en överreaktion kanske vi intar en mer offensiv position.

På bolagsnivå var veckans nyhet i portföljen uppgifterna i SvD om Nordeas bristande kapitalisering. 50-80 miljarder i nytt kapital skulle kunna behövas enligt en hemlig promemoria som SvD senare under veckan publicerade. FI och Nordeas ledning gjorde sitt bästa för att förklara att siffran är väsentligt lägre, vilket gick alldeles utmärkt till en början. Till slut grep oron tag om placerarna som sänkte aktien med hela 6 procent på torsdagen. Både FI och Nordeas ledning har investerat mycket förtroendekapital i att siffran verkligen är ”väsentligt lägre”. Om så är fallet, vilket vi anser sannolikt, lär Nordea kunna rida ut stormen. Siffrorna ska också ses i ljuset av att Nordea delade ut ungefär 24 miljarder till aktieägarna i våras.

Aktiva portföljens vårsäsong avslutas med en ledning mot index på 2,2 procentenheter. Även om vi är nöjda över att ha skapat positiv avkastning när Stockholmsbörsen backat är ledningen mindre än tidigare år, och under vår målsättning. Portföljen klarade sig riktigt väl under början av året då börsen föll kraftigt, men har därefter haft en lite för skeptisk syn på börsen som per i fredags återhämtat en stor del av årets inledande kursfall.

För tredje året i rad kommer aktiva portföljen ha sommaröppet. Det innebär att portföljens affärer kommer att kunna följas av alla prenumeranter här på bloggen. På grund av semester kommer uppdateringarna liksom tidigare år att vara något mindre omfattande.

port_v25_16

/Börsredaktionen

Affärsvärldens bloggar

Annons
Annons

Vinnare & förlorare

Aktienamn Förändring Aktuellt värde
Fager... +15,1% 255,0
Neuro... +8,8% 6,2
B&B T... +7,8% 180,0
Old M... -6,0% 22,1
Dedic... -5,9% 64,0
MSC G... -5,8% 2,7

Räntor, valutor, olja

Ränta Förändring Aktuellt värde
Valuta Förändring Aktuellt värde
Dollar +0,04kr 8,54
Euro +0,03kr 9,52
Olja Förändring Aktuellt värde
Brent $/fat -1,39$ 48,76
Se fler Vinnare och Förlorare

Hitta konsulten

Sök bland tusentals konsulter på nya Konsultguiden.se

AFGX 17:30

+0,39% I år +0,85%

Dow Jones 18:14

-0,29% I år +5,88%

Utvisad ur templet

Handelsbanken tar sin säregna företagskultur på mycket stort allvar. Det fick Frank Vang-Jensen erfara.

Datum

Tisdag 30 augusti 2016